oase-EUR-1599-Stck-Oase-BG-Korb-SwimSkim-25-mit-Gewicht 15,99 EUR*